. wykształcenie .

  • Październik 2012 – Czerwiec 2013

Studia w Wyższej Szkole Europejskiej

im. Ks Józefa Tischnera,Kraków

Studia „Coach i Trener – Partner w biznesie”, z zakresu przygotowania i prowadzenia szkoleń biznesowych, oraz przygotowania i przeprowadzania cochingu indywidualnego i grupowego; Techniki i metody; Teoria i praktyka;

Szkolenia wewnętrzne, komercyjne, zamknięte i otwarte;

Szkolenie zaliczeniowe: „Komunikacja niewerbalna – jej znaczenie”;

Szkolenie dla Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego: „Szok kulturowy”.

  • Październik 2001 – Grudzień 2006

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

im. Tadeusza Kościuszki,Kraków

Studia z zakresu min.: Rysunek odręczny; Historia sztuki i kultury; Historia Architektury Powszechnej i Polski; Historia Urbanistyki; Rysunek techniczny i geometria wykreślna; Materiałoznawstwo i fizyka budowli; Budownictwo i konstrukcje budowlane Projektowanie urbanistyczne; Projektowanie architektury mieszkaniowej i użyteczności publicznej;

Praca dyplomowa w katedrze Projektowania Budynków Użyteczności Publicznej, pod opieką Prof. Wojciecha Bulińskiego: Międzynarodowy Port lotniczy Łódź Lublinek

  • Wrzesień 2004 – Marzec 2005

Stypendium w ramach programu wymiany studenckiej Sokrates – Erazmus

Ecole Superieure d’Art Appliques aux Industries de l’Ameublement et de l’Architecture d’Interieur

L’École Boulle,Paryż

Projektowanie przestrzenne; Filozofia wnętrz; Historia współczesnej architektury i sztuki; Design przestrzeni w obiektach użyteczności publicznej, kultury i sztuki; Design mebli i czasowych instalacji użytkowych zintegrowanych z przestrzenią obiektów muzealnych. Stypendium ukończone z oceną bardzo dobrą.

  • October 1999 – June 2001

Studium aranżacji wnętrz, projektowania wystaw i form reklamowych.

Śródmiejski Ośrodek Kultury,Kraków

Rysunek odręczny; Malarstwo, rzeźba i grafika; Kaligrafia i liternictwo; Aranżacja wnętrz, wystaw i scenografii; Historia sztuki; Fotografia.

Dyplom ukończenia dwuletniego studium z wyróżnieniem.

  • Wczesna edukacja:

    1. Ukończone VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, w klasie z wykładowym językiem francuskim.

    2. Szkoła podstawowa, polska i francuska rozpoczęta w Algierii, kontynuowana od ’89 roku w Polsce.