. Konie .

Pojmowanie HAE, podobnie jak facylitacji czy roli koni trenerów jest indywidualną ścieżką rozumowania i rozwoju każdego człowieka niezależnie. Mnie najbliższa jest ścieżka TAO. Mam także głębokie przekonanie, że tak jak każdy człowiek, tak i każdy koń, uczą. O tym czy chcę to dostrzec i jaki będzie rezultat, decyduję sama.

pasi_konie

Eska. Miłość niepełnosprawna, jest nauczycielem bez względu na przynależność gatunkową. 2014, Batowice.

SONY DSC

Do domu. 2013, Świątniki Górne

SONY DSC

Hamida, uszczypliwy charakter konia o potężnym sercu. 2013, Świątniki Górne.

SONY DSC

Razem, czyli moment akceptacji i czuwanie Akacji, 2013, Świątniki Górne.

SONY DSC

Razem, bliżej, najbliżej, czyli prośba Akacji o wyłączność. 2013, Świątniki Górne.

eska_collect-moments

Eska, najpiękniejsza lekcja od niepełnosprawnego konia. Moment może być na zawsze. 2014, Batowice.