. be&oak .

Be&Oak, to kawałek Mazowsza. Działka, w okolicach Mińska Mazowieckiego, z kępką brzóz, bzów i widokiem po horyzont. W tym roku, tj. 2017, zasadzę jesienią pierwsze dęby, lipy i sosny. W przyszłości będą tu żyły konie, rosły  drzewa owocowe. Będą spotykać się ludzie, konteplować, grać na gitarach i śpiewać, palić ogniska, wisieć w hamakach.

Be&Oak, jest miejscem do bycia, po prostu. Esencjonalnego, prostego, takiego, jakiego uczą konie i jakie podpatrzeć można u drzew.

Be Oak 🙂